Address:

ul. Warszawska 239, 26-600 Radom

Time:

8:00-16:00

Speakers:

Zbigniew Bojanowicza, Prezes Zarządu