Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Zbyszko Company S.A. z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000595045; dalej „Spółka”) wzywa się wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Warszawska 239, 26600 Radom w terminie do 15 lutego 2021 r.

Details:

21 Jan - 15 Feb

Address:

ul. Warszawska 239, 26-600 Radom

Time:

8:00-16:00

Speakers:

Zbigniew Bojanowicza, Prezes Zarządu

Location:

Radom

Event Type:

Organized By:

Zbyszko Company S.A.