1. Modernizacja zakładu firmy Zbyszko Company SA w celu zwiększenia efektywności energetycznej procesu wytwarzania napojów

Zbyszko Company S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modernizacja zakładu firmy Zbyszko Company SA w celu zwiększenia efektywności energetycznej procesu wytwarzania napojów”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej funkcjonowania zakładu produkcyjnego Spółki zlokalizowanego w Radomiu, poprzez modernizację istniejącej infrastruktury tj. wymianę 2 szt. maszyn produkujących butelki PET z preform (wdmuchiwarek) na rozwiązania bardziej efektywne energetycznie oraz zakup urządzeń do sprężania powietrza. Ponadto w wyniku realizacji projektu nastąpi zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie wagi gwintu butelek wykorzystywanych jako opakowania dla produkowanych różnych typów napojów.

Zakres planowanych do podjęcia działań wynika z rekomendacji przeprowadzonego audytu energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost efektywności energetycznej funkcjonowania analizowanego obszaru o min. 30% względem dotychczas stosowanych rozwiązań.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 14 900 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 7 450 000,00 PLN

2. HOSP

Hybrydowy Otwarty System Produkcji w produkcji napojów bezalkoholowych jako wynik prac B+R

3. Ekspansja zagraniczna

Ekspansja zagraniczna firmy ZBYSZKO S.A.