1. HOSP

Hybrydowy Otwarty System Produkcji w produkcji napojów bezalkoholowych jako wynik prac B+R

2. Ekspansja zagraniczna

Ekspansja zagraniczna firmy ZBYSZKO S.A.