SIEDZIBA GŁÓWNA

ZBYSZKO COMPANY S.A.

ul. WARSZAWSKA 239, 26-600 RADOM

NIP 796-257-89-06  |  REGON 672974552  |  BDO 000118439  |  KRS 0000595045

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy 35 354 000,00 zł w tym 1 100 000,00 zł wpłacony w całości

tel: +48 48 383 11 11
tel: +48 512 329 701 (Edyta Stępniewska)
tel: +48 512 329 027 (Milena Cegłowska)
export@zbyszko.com.pl

Mazowieckie i Łódzkie:

Jarosław Serewa, tel: +48 512-329-720


Lubelskie:

Marek Niewiadomski, tel. +48 512-329-724


Warmia i Mazury:

Sebastian Dawidziuk, tel. +48 512-329-726


Pomorskie, Kujawy i Zachodniop-Pomorskie:

Artur Łopaciński, tel. +48 512-329-048


Wielkopolskie:

Dawid Radny, tel +48 512-329-721


Podkarpackie:

Adam Szałankiewicz, tel. +48 512-329-727


Śląskie i Dolnośląskie:

Maksym Pręcikowski, tel. +48 512-329-718

Nasze zakłady

Zakład w Radomiu

ul. Warszawska 239
26-600 Radom

tel.: +48 48 383-11-00
recepcja@zbyszko-company.pl

Zakład w Pile

ul. Energetyczna 3
64-920 Piła

tel.: +48 67 354 09 30
recepcja.pila@zbyszko.com.pl