SIEDZIBA GŁÓWNA

ZBYSZKO COMPANY S.A.

ul. WARSZAWSKA 239, 26-600 RADOM

NIP 796-257-89-06  |  REGON 672974552  |  BDO 000118439  |  KRS 0000595045

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy 35 354 000,00 zł w tym 1 100 000,00 zł wpłacony w całości

tel.: +48 48 383-11-02, fax: +48 48 383-11-03
sekretariat@zbyszko-company.pl

tel: +48 48 383 11 11
tel: +48 512 329 701 (Edyta Stępniewska)
tel: +48 512 329 027 (Milena Cegłowska)
export@zbyszko.com.pl

Mazowieckie:

Jarosław Serewa, tel: +48 512-329-720


Lubelskie:

Marek Niewiadomski, tel. +48 512-329-724


Warmia i Mazury:

Sebastian Dawidziuk, tel. +48 512-329-726


Pomorskie i Kujawy:

Artur Łopaciński, tel. +48 512-329-048


Łódzkie:

Sebastian Fabijański, tel. +48 512-329-717


Wielkopolskie:

Dawid Radny, tel +48 512-329-721


Zachodnio-Pomorskie:

Grzegorz Kober, tel. +48 512-329-719


Podkarpackie:

Adam Szałankiewicz, tel. +48 512-329-727


Małopolskie:
Marcin Zając, tel +48 512-329-006


Śląskie:

Maksym Pręcikowski, tel. +48 512-329-718


Dolnośląskie:

Marek Tołpa, tel. +48 512-329-722

Nasze zakłady

Zakład w Radomiu

ul. Warszawska 239
26-600 Radom

tel.: +48 48 383-11-00
recepcja@zbyszko-company.pl

Zakład w Pile

ul. Energetyczna 3
64-920 Piła

tel.: +48 67 354 09 30
recepcja.pila@zbyszko.com.pl