Dane kontaktowe

Siedziba Główna

ZBYSZKO COMPANY S.A.
UL. WARSZAWSKA 239, 26-600 RADOM

NIP 796-257-89-06
REGON 672974552
BDO 000118439
KRS 0000595045
Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 1.100 000, 00 PLN całkowicie wpłacony

Recepcja

tel. 048 383-11-00, fax 048 383-11-01
recepcja@zbyszko-company.pl

Sekretariat Zarządu

tel. 048 383-11-02, fax 048 383-11-03
sekretariat@zbyszko-company.pl


Dział Sprzedaży

Tel 048 383 11 22-23
zamowienia@zbyszko-company.pl


Dział Księgowy

Tel: 048 383 11 20-21
zbyszko@zbyszko-company.pl

Dział Marketingu

Tel: 048 383 11 14
marketing@zbyszko.com.pl

Dział Eksportu

Tel: 048 383 11 11
Tel: +48 512 329 701 (Edyta Stępniewska)
Tel: +48 512 329 027 (Milena Cegłowska)
export@zbyszko.com.pl

Dział Jakości

Tel: 048 383 11 84
technolog@zbyszko-company.pl