Contact

Zbyszko Company S.A.

Fax
+48 48 383 11 01
Phone
+48 48 383 11 11
Adress
Warszawska St. 239
26-600 Radom

NIP 796-257-89-06
REGON 672974552
BDO 000118439
KRS 0000595045
Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 1.100 000, 00 PLN całkowicie wpłacony